لیست قیمتهای هتل الزهراء دو

  هتل الزهرا 2 ( ظرفیت 4نفر)
  قیمت مصوب ایام پیک 1600000ریال
قیمت مصوب ایام غیر پیک 1000000ریال 
ردیف مخاطبان     قیمت پیک
با تخفیف
قیمت غیر پیک
با تخفیف
1 همکاران تمام وقت - نیمه وقت و اساتید     400,000 200,000
2 همکاران ساعتی و باز نشسته
همکاران دانشکده ومجتمع هدی
طلاب حضوری وغیر حضوری
دانش آموختگان و دانشجویان دانشکده هدی
    600,000 300,000
7 خانواده همکاران، اساتید (پدر،مادر،برادر و خواهر)
محصلین مجتمع هدی 
    800,000 400,000
8 واحد های حوزوی     800,000 400,000
9 اردوهای گروهی      1,000,000 500,000
10 گارانتی واحد     700,000 700,000
11 آزاد( غیرحوزوی)     1,500,000 800,000

تبصره : ازنفرات اضافه  هرشب هر نفر100,000ریال دریافت می گردد.

ضمنا متقاضیان با تخفیفات فوق در سال یکبار می توانند از هتل استفاده نمایند وبرای مرحله دوم هزینه براساس طبقه بعدی محاسبه واخذ می گردد.


  پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۳

 تلفن تماس : ۰۲۵۳۲۱۱۲۰۱۹