لیست قیمتهای هتل الزهراء دو

  هتل الزهرا 2 ( ظرفیت 4نفر)
  قیمت مصوب ایام پیک 1800000ریال
قیمت مصوب ایام غیر پیک 1100000ریال 
ردیف مخاطبان     قیمت پیک
با تخفیف
قیمت غیر پیک
با تخفیف
1 تمامی همکاران- اساتید و بازنشستگان     500,000 300,000
2 کارکنان واحدهای وابسته به جامعه الزهراء و طلاب حضوری و غیرحضوری     700,000 400,000
3 خانواده همکاران، اساتید  و محصلین مجتمع هدی (پدر،مادر،برادر و خواهر و بستگان) و واحدهای حوزوی
 
    900,000 500,000
4 اردوهای گروهی براساس نفر     250000 150000
5 گارانتی واحد     800,000 800,000
6 آزاد( غیرحوزوی)     1,500,000 800,000

1 - تذکر: به ازای هر نفر از ظرفیت سوئیت برای هر شب افراد بالای 7 سال مبلغ 150/000ریال برای تمامی موارد بجز بندهای 4 و 6 دریافت می گردد.

2 - متقاضیان صرفا یک مرتبه در سال می توانند در ایام پیک از تخفیف فوق برخوردار گردند و در صورت استفاده مجدد در ایام پیک مبلغ یک طبقه بالاترلحاظ خواهد شد.


  پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۳

 تلفن تماس : ۰۲۵۳۲۱۱۲۵۰۰