قوانین و مقررات

مدارک مورد نیاز

هنگام مراجعه به هتل، همراه داشتن معرفی نامه از سوی جامعة الزهرا و شناسنامه کلیه افراد ضروری است؛

زمان ورود و خروج

ـ زمان ورود به هتل در روز اول، ساعت 14 و زمان ترک هتل در روز آخر ساعت 9 صبح می باشد.

  پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۳

 تلفن تماس : ۰۲۵۳۲۱۱۲۰۱۹