قوانین و مقررات

انصراف

در صورت کنسل شدن رزروسوئیت تا دو هفته قبل از تاریخ رزرو کلیه مبالغ مسترد می گردد.

مدارک مورد نیاز

هنگام مراجعه به هتل، همراه داشتن معرفی نامه از سوی جامعة الزهرا و شناسنامه کلیه افراد ضروری است؛

زمان ورود و خروج

ـ زمان ورود به هتل در روز اول، ساعت 14 و زمان ترک هتل در روز آخر ساعت 9 صبح می باشد.

  پاسخگویی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ الی ۱۳

 تلفن تماس : ۰۲۵۳۲۱۱۲۵۰۰